Hebreerbrevet 13:8

Hebreerbrevet 13:8 NUB

Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet.
NUB: nuBibeln
Dela

Hebreerbrevet 13:8

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 13:8