Hebreerbrevet 13:5

Hebreerbrevet 13:5 NUB

Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har ju sagt: ”Jag ska aldrig överge dig eller svika dig.”
NUB: nuBibeln
Dela

Hebreerbrevet 13:5

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 13:5