Hebreerbrevet 13:21

Hebreerbrevet 13:21 NUB

låta er fullkomnas i allt gott, så att ni gör hans vilja. Må han verka i oss det som behagar honom, genom Jesus Kristus. Hans är äran i all evighet, amen.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 13:21