Hebreerbrevet 13:18

Hebreerbrevet 13:18 NUB

Be för oss, för vi vet att vi har ett gott samvete och vill handla rätt i allt vad vi gör.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 13:18