Hebreerbrevet 13:17

Hebreerbrevet 13:17 NUB

Lyssna till era ledare och rätta er efter dem. De vakar över ert andliga liv och ska en dag avlägga räkenskap. Låt dem känna att deras uppgift är en glädje, och inte en tung börda. Det vinner ni alla på.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Hebreerbrevet 13:17