Hebreerbrevet 13:10

Hebreerbrevet 13:10 NUB

Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänstgör i förbundstältet inte har rätt att äta.
NUB: nuBibeln
Dela