2 Moseboken 12:50

2 Moseboken 12:50 NUB

Alla israeliterna följde alla de befallningar HERREN hade gett till Mose och Aron.
NUB: nuBibeln
Dela