2 Moseboken 12:49

2 Moseboken 12:49 NUB

Lagen gäller lika både för israeliten och för invandraren som bor bland er.”
NUB: nuBibeln
Dela