2 Moseboken 12:26

2 Moseboken 12:26 NUB

Och när era barn frågar: ’Varför firar vi den här högtiden?’
NUB: nuBibeln
Dela