2 Moseboken 12:18

2 Moseboken 12:18 NUB

Från kvällen den fjortonde dagen i månaden till kvällen den tjugoförsta dagen får bara bröd som bakats utan jäst ätas.
NUB: nuBibeln
Dela