2 Moseboken 12:16

2 Moseboken 12:16 NUB

På den första och den sjunde dagen ska en helig sammankomst hållas och inget arbete får utföras under de dagarna, med undantag för matlagning så att var och en får äta; det är allt ni får göra.
NUB: nuBibeln
Dela