2 Moseboken 12:14

2 Moseboken 12:14 NUB

Ni ska ha denna som minnesdag för er och fira den som HERRENS högtid från generation till generation, som en oföränderlig förordning.
NUB: nuBibeln
Dela