2 Moseboken 12:1

2 Moseboken 12:1 NUB

HERREN sa till Mose och Aron i Egypten
NUB: nuBibeln
Dela