Efesierbrevet 4
NUB

Efesierbrevet 4

4
Enhet genom Guds Ande
1Därför vill jag, som sitter fängslad för Herrens skull, nu uppmana er att leva på ett sätt som är värdigt er kallelse. 2Var alltid ödmjuka och milda, och behandla varandra med tålamod och kärlek. 3Sträva efter att bevara enheten i Anden genom att leva i frid med varandra, 4så att det är en kropp och en Ande, liksom ni är kallade till ett och samma hopp. 5Det finns en Herre, en tro och ett dop, 6en Gud, som är Fader till alla, är över allting, genom allting och i allting.
7Men var och en av oss har fått nåden alltefter den gåva som Kristus har gett. 8Därför sägs det:
”Han steg upp i höjden
och tog fångar,
och han gav människorna gåvor.”#4:8 Se Ps 68:19.
9Att han steg upp måste ju betyda att han först hade kommit ner till jorden.#4:9 Eller: till underjorden, dvs. de dödas värld. 10Och han som kom ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allting. 11Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer#4:11 Egentligen herdar, som begreppet pastor härstammar från. och lärare. 12De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp, 13tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds Son, så att vi blir fullvuxna och mogna i likhet med Kristus fullhet.
14Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit av vågorna och blåses åt olika håll av varje lärovind i bedrägliga mänskliga spel som med list lockar till villfarelser. 15Nej, vi ska i kärlek hålla fast vid sanningen och i allting växa upp till honom som är huvudet, Kristus. 16Det är han som fogar samman hela kroppen och håller ihop den med hjälp av alla dess leder, genom att varje del ger sitt stöd med den kraft han har gett den. Så växer hela kroppen och byggs upp i kärlek.
Regler för det nya livet
17För Herrens skull vill jag därför uppmana er: Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är meningslösa, 18och deras förstånd är i mörker. De har ingen del i det liv som Gud ger, för de är okunniga och hårdhjärtade. 19Utan att skämmas kastar de sig ut i ett omoraliskt liv och ägnar sig helt åt all slags orenhet och själviskhet.
20Men ni är inte sådana, ni som har lärt känna Kristus. 21Ni har fått höra budskapet om honom, och ni har undervisats om honom så som sanningen är i Jesus. 22Därför ska ni sluta leva som ni gjorde förut och kasta av er ert gamla jag som går under och är fyllt av bedrägliga begär. 23Ni ska förnyas till ande och sinne 24och ta på er den nya människan, som är skapad till att likna Gud i rättfärdighet och sann helighet.
25Ljug därför inte längre, utan tala sanning med varandra.#4:25 Se Sak 8:16. Vi är ju varandras lemmar. 26Grips ni av vrede, så synda inte.#4:26 Se Ps 4:5. Låt inte er vrede fortgå tills solen går ner. 27Låt inte djävulen få något tillfälle. 28Den som är tjuv ska sluta att stjäla och i stället börja arbeta och göra rätt för sig. Då kan han också dela med sig till människor i nöd. 29Tala aldrig något oanständigt, utan säg bara sådant som bygger upp och behövs och kan bli till välsignelse för dem som lyssnar. 30Gör inte Guds heliga Ande ledsen. Anden har ni ju fått som ett sigill för befrielsens dag. 31Lägg av med all bitterhet, ilska och alla vredesutbrott, hån, förolämpningar och all annan ondska. 32Var goda och milda mot varandra. Förlåt varandra, så som Gud har förlåtit er i Kristus.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.