Apostlagärningarna 8
NUB

Apostlagärningarna 8

8
Saul förföljer de troende
1Även Saul tyckte det var rätt att man dödade honom. Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. 2Men några fromma män kom och begravde Stefanos under stor dödsklagan. 3Saul var mycket grym mot församlingen. Han trängde sig in i hus efter hus och släpade ut män och kvinnor och satte dem i fängelse.
4Men de som hade skingrats vandrade omkring och förkunnade evangelium överallt dit de kom. 5Filippos#8:5 Filippos var en av de sju medhjälparna i församlingen i Jerusalem. Jfr 6:5. gick till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus där. 6Folkskaran lyssnade uppmärksamt till vad han hade att säga när de såg de tecken han gjorde. 7Många orena andar drevs ut och lämnade sina offer under högljudda rop och många som hade varit förlamade eller handikappade på annat sätt blev botade. 8Därför blev det stor glädje i staden.
Filippos och trollkarlen Simon
9Där fanns också en man som hette Simon. Han hade sysslat med trolldom i staden och fått folket att häpna i Samarien. Han påstod sig själv vara något stort 10och alla drogs till honom, både små och stora, och sa: ”Han är en Guds kraft, den som kallas Den stora kraften.” 11Då han så länge hade gjort dem häpna med sina trollkonster var de anhängare till honom. 12Men nu började folket istället tro på Filippos budskap om Guds rike och Jesus Kristus och de, både män och kvinnor, lät döpa sig. 13Simon själv kom också till tro och blev döpt. Sedan följde han Filippos vart han gick och han häpnade över de tecken och under som skedde.
14När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, skickade de dit Petrus och Johannes. 15När de kom dit, bad de att de skulle få den heliga Anden. 16För Anden hade ännu inte kommit över någon av dem utan de var bara döpta i Herren Jesus namn. 17Men Petrus och Johannes lade sina händer på dem och då fick de den heliga Anden.
18När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, erbjöd han dem pengar 19och sa: ”Låt mig också få den här makten, så att den får den heliga Anden som jag lägger händerna på.”
20Men Petrus svarade: ”Både du och dina pengar ska gå förlorade om du tror att man kan köpa Guds gåva! 21Du har ingen rätt till det här för ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. 22Vänd om från denna din ondska och be till Herren, så kanske han förlåter dig ditt hjärtas avsikter. 23Jag ser att du fortfarande sitter fast i bitterhet och orättens fångenskap.”
24Då svarade Simon: ”Be för mig till Herren, så att jag inte drabbas av det som ni har sagt!”
25Och sedan Petrus och Johannes hade vittnat och förkunnat Herrens ord, återvände de till Jerusalem. På vägen förkunnade de evangeliet också i flera samariska byar.
Filippos och den etiopiska hovmannen
26En ängel från Herren visade sig nu för Filippos och sa till honom: ”Gå söderut#8:26 Eller: Gå ut vid middagstiden. på ökenvägen som går mellan Jerusalem och Gaza”, 27och Filippos lydde genast. Där på vägen kom då en hög tjänsteman som arbetade vid hovet hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade ansvar för hela hennes skattkammare. Men nu hade han rest till Jerusalem för att tillbe 28och var på väg tillbaka i sin vagn där han satt och högläste profeten Jesaja.
29Då sa Anden till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den!” 30Filippos skyndade fram och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja, frågade han: ”Förstår du vad du läser?”
31Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen förklarar för mig?” Sedan bad han Filippos stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom. 32Det ställe i Skriften han just hade läst var detta:
”Han var som ett får som förs bort för att slaktas,
tyst som ett lamm som står tyst när man klipper det,
han öppnade inte sin mun.
33Genom hans förnedring togs hans dom bort.
Vem i hans släkte kan beskriva det,
för hans liv rycktes bort från jorden?”#8:33 Se Jes 53:7-8. Citatet här skiljer sig något från texten i Jesaja.
34Mannen frågade Filippos: ”Säg mig, vem talar profeten om, sig själv, eller om någon annan?” 35Då började Filippos att med hjälp av detta ställe i Skriften förklara evangeliet om Jesus. 36Och när de åkte där längs vägen, kom de fram till ett ställe med vatten. Då sa den etiopiska mannen: ”Titta, där finns vatten! Finns det något som hindrar att jag blir döpt här?”#8:36 En del senare handskrifter har med en extra vers: 37 Filippos svarade: ”Om du tror av hela ditt hjärta.” Och mannen svarade: ”Jag tror att Jesus Kristus är Guds Son.” 38Sedan gav han order om att stanna vagnen och de steg ner i vattnet tillsammans och Filippos döpte honom.
39Men när de kom upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippos och mannen såg honom inte mer men han fortsatte glad sin resa.
40Filippos befann sig nu i Ashdod och han gick sedan från stad till stad och förkunnade evangelium tills han kom till Caesarea.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln