Apostlagärningarna 3
NUB

Apostlagärningarna 3

3
En förlamad man blir botad
1En eftermiddag gick Petrus och Johannes till templet för den dagliga bönen klockan tre. 2Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Han brukade varje dag placeras vid den tempelport som kallades Sköna porten, för att han skulle kunna tigga av dem som gick in i templet. 3När han såg Petrus och Johannes som var på väg in, bad han dem om pengar.
4Petrus och Johannes såg på honom och Petrus sa: ”Se på oss!” 5Då tittade mannen upp på dem, eftersom han trodde att han skulle få något av dem. 6Men Petrus sa: ”Jag har varken silver eller guld men jag har något annat att ge dig. I nasarén Jesus Kristus namn, res dig upp och gå!”
7Sedan tog Petrus den förlamade mannen i höger hand och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister 8och han hoppade upp och började gå. Sedan följde han med dem in i templet och han gick och hoppade om vartannat och prisade Gud.
9Alla människorna i templet såg honom gå omkring och prisa Gud 10och när de upptäckte att det var den förlamade tiggaren som brukade sitta vid Sköna porten, blev de mycket förvånade och förskräckta över vad som hade hänt med honom.
Petrus talar till folket i templet
11Mannen höll sig hela tiden tätt intill Petrus och Johannes och alla skyndade sig nu till platsen som kallas Salomos pelarhall, fulla av förundran. 12Petrus såg det och sa till folkskaran: ”Israeliter, varför är ni så förvånade över det som har hänt? Varför stirrar ni på oss som om vi genom vår egen kraft och fromhet hade fått den här mannen att börja gå? 13Nej, det är Abrahams, Isaks och Jakobs#3:13 Jakob kallades också Israel. Jfr 1 Mos 32:27-28. Gud, våra förfäders Gud,#3:13 Se 2 Mos 3:6. som har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och svek inför Pilatus, trots att Pilatus ville ge honom fri. 14Ni svek honom som var helig och rättfärdig och krävde istället att en mördare skulle friges. 15Ni dödade livets furste, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om. 16Och genom tron på namnet Jesus har den här mannen som ni ser och känner nu fått styrka. Den tro som kommer genom namnet Jesus har gjort honom fullständigt frisk, som ni alla kan se.
17Mina syskon! Jag vet att både ni och era ledare agerade i okunnighet. 18Men genom detta har Gud låtit det som han förutsagt genom profeterna gå i uppfyllelse: att Messias måste lida. 19Ångra er därför och vänd om så att ni får era synder utplånade! 20Då ska en tid av vila komma från Herren och han ska sända Messias som är utvald åt er, Jesus. 21Men han måste stanna kvar i himlen tills den tid kommer då allt det blir upprättat som Gud för länge sedan har talat om genom sina heliga profeter. 22Mose sa:
’En profet lik mig ska Herren, er Gud,
låta uppstå ur era bröders led.
Lyssna noga till honom.#3:22 Se 5 Mos 18:15.
23Var och en som inte lyssnar till den profeten
ska utrotas ur folket.#3:23 Se 5 Mos 18:19 och 3 Mos 23:29.
24Efter det har alla profeter, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar. 25Ni är dessa profeters barn och Guds förbund med era förfäder gäller också er. Han sa ju till Abraham:
’Genom din avkomma
ska alla släkten på jorden bli välsignade.#3:25 Se 1 Mos 22:18.
26Gud lät alltså sin tjänare uppstå först och främst för er och har sänt honom till att välsigna er genom att få var och en av er att lämna era onda gärningar.”

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln