2 Petrusbrevet 2:20

2 Petrusbrevet 2:20 NUB

Om de som har flytt från den här världens omoral genom att lära känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, än en gång blir infångade och besegrade, då är deras situation värre än förut.
NUB: nuBibeln
Dela