2 Petrusbrevet 1:3-4

2 Petrusbrevet 1:3-4 NUB

Allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt gett oss genom kunskapen om honom som kallade oss i sin härlighet och ärbarhet. Därigenom har han gett oss sina dyrbara och stora löften, för att ni tack vare dem ska få del av den gudomliga naturen, efter att ha kommit undan den korruption som finns i den här världen på grund av onda begär.
NUB: nuBibeln
Dela

2 Petrusbrevet 1:3-4

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Petrusbrevet 1:3-4