2 Petrusbrevet 1:19

2 Petrusbrevet 1:19 NUB

Så mycket säkrare står nu det profetiska budskapet för oss, och ni gör väl om ni håller er till det, som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
NUB: nuBibeln
Dela