2 Korintierbrevet 5:7

2 Korintierbrevet 5:7 NUB

Vi lever i tro, utan att se.
NUB: nuBibeln
Dela

2 Korintierbrevet 5:7

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Korintierbrevet 5:7