2 Korintierbrevet 5:13

2 Korintierbrevet 5:13 NUB

Är vi från våra sinnen, så är det för Guds skull. Är vi förnuftiga, så är det för er skull.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 2 Korintierbrevet 5:13