1 Thessalonikerbrevet 5:21

1 Thessalonikerbrevet 5:21 NUB

utan pröva allt. Ta sedan vara på det som är gott
NUB: nuBibeln
Dela