1 Thessalonikerbrevet 4:7

1 Thessalonikerbrevet 4:7 NUB

Gud har ju inte kallat oss till att leva i orenhet, utan till att leva i helighet.
NUB: nuBibeln
Dela