1 Thessalonikerbrevet 4:13

1 Thessalonikerbrevet 4:13 NUB

Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Thessalonikerbrevet 4:13