1 Thessalonikerbrevet 3:10

1 Thessalonikerbrevet 3:10 NUB

Dag och natt ber vi nu ivrigt till Gud att vi ska få träffa er igen, så att vi kan hjälpa er med det som fortfarande saknas i er tro.
NUB: nuBibeln
Dela