1 Thessalonikerbrevet 2:6

1 Thessalonikerbrevet 2:6 NUB

Vi har inte strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller någon annan
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Thessalonikerbrevet 2:6