1 Thessalonikerbrevet 2:19

1 Thessalonikerbrevet 2:19 NUB

Ni är ju vårt hopp och vår glädje, den segerkrans vi med stolthet kan visa upp då vår Herre Jesus kommer tillbaka.
NUB: nuBibeln
Dela