1 Thessalonikerbrevet 2:11

1 Thessalonikerbrevet 2:11 NUB

Ni vet också att vi förmanade och uppmuntrade var och en av er personligen, som en far sina barn.
NUB: nuBibeln
Dela