1 Petrusbrevet 3:19

1 Petrusbrevet 3:19 NUB

i vilken han också hade kunnat gå och predika för andarna i fångenskap.
NUB: nuBibeln
Dela