1 Petrusbrevet 1:10-12

1 Petrusbrevet 1:10-12 NUB

Det var denna räddning som profeterna så ivrigt utforskade och försökte förstå, när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De utforskade vad och vilken tid som Kristus Ande inom dem syftade på när han förutsade Kristus lidanden och den härlighet som skulle följa. Det uppenbarades för dem att de inte tjänade sig själva utan er med sitt budskap. Det har nu kungjorts för er av dem som, genom den heliga Anden som var utsänd från himlen, har förkunnat evangeliet för er – något som till och med änglarna önskar få en inblick i.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Petrusbrevet 1:10-12