1 Korintierbrevet 3:23

1 Korintierbrevet 3:23 NUB

Ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korintierbrevet 3:23