1 Korintierbrevet 2
NUB

1 Korintierbrevet 2

2
Skillnaden mellan Guds vishet och människors vishet
1När jag kom till er, syskon, var det inte med övertygande vältalighet eller vishet som jag berättade om Guds hemlighet#2:1 Enligt andra handskrifter: Guds vittnesbörd. för er. 2Nej, jag hade bestämt mig för att inte veta av något annat när jag var hos er än Jesus Kristus, och honom som korsfäst. 3Jag var svag och rädd och bävade djupt när jag stod där inför er. 4Mitt budskap och min förkunnelse var inga övertygande visdomsord, utan de gav bevis på Ande och kraft, 5för att er tro inte skulle bygga på mänsklig vishet utan på Guds kraft.
6Vi förkunnar dock vishet för de mogna, men den visheten hör inte till den här tidsåldern eller den här tidsålderns förgängliga makthavare. 7Nej, vi talar med visdomen från Gud. Den har legat fördold, men sedan tidernas början har Gud bestämt att den skulle bli till härlighet för oss. 8Ingen av den här tidsålderns makthavare förstod den, men om de hade förstått, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9Men det står skrivet:
”Det inget öga har sett,
inget öra har hört
och inget människohjärtat kunnat ana,
det har Gud berett åt dem som älskar honom.”#2:9 Se Jes 64:4.
10Men Gud har visat oss det genom sin Ande, för Anden utforskar allt, också djupen hos Gud.
11För vem kan veta vad som finns i människan, förutom människans ande? Inte heller vet någon vad som finns hos Gud, förutom Guds Ande. 12Men vi har inte fått denna världens ande, utan Guds egen Ande, så att vi kan veta vad Gud i sin nåd har gett oss.
13När vi berättar om allt detta, använder vi oss därför inte av ord som vi lärt oss genom mänsklig vishet, utan ord som Anden har lärt oss, och vi tolkar det andliga med andliga ord.#2:13 Eller: …för andliga människor. 14Men en oandlig människa tar inte emot det som kommer från Guds Ande; det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15Den andliga människan bedömer allt, men henne själv kan ingen bedöma. 16Det står ju skrivet:
”Vem känner till hur Herren tänker?
Vem kan ge honom råd?”#2:16 Se Jes 40:13.
Men vi har Kristus sinne.

nuBibeln (Swedish Contemporary Bible)

Copyright © 2015 av Biblica, Inc.®

Utgiven med tillstånd från Biblica, Inc.® Alla rättigheter förbehållna över hela världen.


Lär dig mer om nuBibeln

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.