1 Korintierbrevet 14:3

1 Korintierbrevet 14:3 NUB

Men den som profeterar talar till människor, och hans ord bygger upp, förmanar och tröstar.
NUB: nuBibeln
Dela