1 Korintierbrevet 1:8

1 Korintierbrevet 1:8 NUB

Han ska också hjälpa er att hålla fast vid er tro ända till slutet, så att ni är utan skuld på vår Herre Jesus Kristus dag.
NUB: nuBibeln
Dela