1 Korintierbrevet 1:3

1 Korintierbrevet 1:3 NUB

Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.
NUB: nuBibeln
Dela