1 Korintierbrevet 1:25

1 Korintierbrevet 1:25 NUB

Guds dårskap är visare än människorna och hans svaghet starkare än människorna.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korintierbrevet 1:25