1 Korintierbrevet 1:24

1 Korintierbrevet 1:24 NUB

Men för de kallade, vare sig de är judar eller greker, är Kristus Guds kraft och Guds vishet.
NUB: nuBibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till 1 Korintierbrevet 1:24