1 Korintierbrevet 1:19

1 Korintierbrevet 1:19 NUB

Det står skrivet: ”Jag ska förgöra de visas vishet och de förståndigas förstånd ska jag sätta åt sidan.”
NUB: nuBibeln
Dela