1 Korintierbrevet 1:18

1 Korintierbrevet 1:18 NUB

Budskapet om korset är dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som räddas är det Guds kraft.
NUB: nuBibeln
Dela

1 Korintierbrevet 1:18

Dela