1 Korintierbrevet 1:15

1 Korintierbrevet 1:15 NUB

Därför kan ingen säga att ni har döpts i mitt namn.
NUB: nuBibeln
Dela