RUUD 1:9

RUUD 1:9 SOMB

Rabbigu middiin kastaba nasasho ha ku siiyo guriga ninkeeda. Oo markaasay iyagii dhunkatay; oo iyana codkoodii bay kor u qaadeen oo ooyeen.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till RUUD 1:9