RUUD 1:22

RUUD 1:22 SOMB

Sidaasay Nimco iyo Ruud tii reer Moo'aab ee ay soddohda u ahaydba u noqdeen, oo waxay ka soo laabteen waddankii Moo'aab oo Beytlaxam yimaadeen markay goosashada shaciirku bilaabatay.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela