RUUD 1:20

RUUD 1:20 SOMB

Oo iyana waxay iyagii ku tidhi, Ha iigu yeedhina Nimco, laakiinse waxaad iigu yeedhaan Maara; waayo, Qaadirku wuxuu iila macaamilooday si qadhaadh.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till RUUD 1:20