RUUD 1:17

RUUD 1:17 SOMB

Meeshaad ku dhimatid ayaan ku dhiman doonaa, oo halkaasaa laygu aasi doonaa. Rabbigu sidaas ha igu sameeyo iyo ka sii badanba, haddii aniga iyo adiga, dhimasho mooyaane, wax kaleto ina kala kexeeyaan.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till RUUD 1:17