RUUD 1:14

RUUD 1:14 SOMB

Markaasay codkoodii kor u qaadeen oo haddana way ooyeen; Corfahna soddohdeed bay dhunkatay; Ruudse way ku soo dhegtay.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till RUUD 1:14