RUUD 1:13

RUUD 1:13 SOMB

haddaba ma waxaad sugaysaan ilaa ay ka koraan? Oo ma sidaas baad isaga daynaysaan inaad niman guursataan? Gabdhahaygiiyow, maya, waayo, taasaan aad uga xumaanayaa idinka aawadiin, waayo, waxaa igu soo baxday gacanta Rabbiga.
SOMB: Kitaabka Quduuska Ah
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till RUUD 1:13