Psalmernas bok 150
SB

Psalmernas bok 150

150
1 Halleluja!
Prisa Gud i hans helgedom,
prisa honom i hans väldiga himlavalv!
2 Prisa honom för hans mäktiga gärningar,
prisa honom för hans väldiga storhet!
3 Prisa honom med trumpetstötar,
prisa honom med harpa och lyra!
4 Prisa honom med tamburin och dans,
prisa honom med strängar och flöjt!
5 Prisa honom med klangrika cymbaler,
prisa honom med högljudda cymbaler!
6 Allt som andas, prisa HERREN!
Halleluja!

Copyright © svenskbibel, 2012, 2013, 2016 Ragnar Blomfelt

Lär dig mer om Svenskbibel