Matteusevangeliet 1:9

Matteusevangeliet 1:9 SB

Ussia var far till Jotam, Jotam var far till Achas, Achas var far till Hiskia
SB: Svenskbibel
Dela