Matteusevangeliet 1:7

Matteusevangeliet 1:7 SB

Salomo var far till Rehabeam, Rehabeam var far till Avia, Avia var far till Asa
SB: Svenskbibel
Dela