Matteusevangeliet 1:6

Matteusevangeliet 1:6 SB

och Jishaj var far till David, kungen. David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru.
SB: Svenskbibel
Dela